Функції узуальних фразеологічних одиниць і контекст

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглядаються функції узуальних фразеологічних одиниць німецької мови в контексті. Встановлюється природа взаємин двох основних тенденцій розвитку: тенденції до зміни фразеологічної семантики під впливом факторів екстра-та інтралінгвістичного характеру і тенденції до її стабільності. Підкреслюється важливість багатоплановості і актуальність образу, покладеного в основу значення, в розвитку семантики ФО під впливом контексту.
The functions of German phraseological units in context are contemplated in the article. The nature of relationships of two main tendencies of development is established: the tendencies to change phraseological semantics under the extralinguistics and intralinguistics factors and tendency to its repeatability. Also are underlined the importance of polyplane and actuality of image which based on the development of phraseological semantics under the influence of context.
Опис
Ключові слова
функція, узусна фразеологічна одиниця, контекст, function, usual phraseological unit, context
Бібліографічний опис
Школяренко, В. І. Функції узуальних фразеологічних одиниць і контекст [Текст] / В. І. Школяренко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 1 (34). – С. 112–119.
Зібрання