Розвиток багатозначності фразеологічних одиниць (на матеріалі фразеосемантичного поля „розумова діяльність”)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті запропоновано новий підхід до розгляду семантичного поля у фразеології. Це сукупність фразеологізмів, згрупованих семантично (за значенням), що стосуються конкретного предмета. Термін також використовується в антропології та семіотиці.
The article suggests a new approach to the study of semantic fields In phraseology, it is a set of phraseological units grouped semantically (by meaning) that refers to a specific subject. The term is also used in anthropology and computational semiotics.
Опис
Ключові слова
семантичний розвиток, фразеосемантичне поле, semantic development, phraseosemantic field
Бібліографічний опис
Школяренко, В. І. Розвиток багатозначності фразеологічних одиниць (на матеріалі фразеосемантичного поля „розумова діяльність”) [Текст] / В. І. Школяренко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2001. – Вип. 4–5. – С. 235–243.
Зібрання