Особливості вивчення нового покоління офісних програм

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011-12
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто необхідність та особливості вивчення офісних програм нового покоління та альтернативного програмного забезпечення для формування ІКТ-компетентності майбутніх вчителів інформатики.
The necessity and features of the study of office software of the new generation and alternative software for formation of ICT competence of future teachers of computer science are considered.
Рассмотрена необходимость и особенности изучения офисных программ нового поколения и альтернативного программного обеспечения для формирования ИКТ-компетентности будущих учителей информатики.
Опис
Ключові слова
офісний пакет програм, Office software package, ІКТ-компетентність, ICT competence, методика вивчення, methodology of studying, OpenOffice
Бібліографічний опис
Шамшина, Н. В. Особливості вивчення нового покоління офісних програм [Текст] / Н. В. Шамшина // Матеріали ІІ міжвузівської науково-практичної конференції «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця» (НПК-2011), м. Суми, 1-2 грудня 2011 р. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – С. 197–199.