Варіювання фразеологічних одиниць та фразеологічні синоніми (на матеріалі фразеосемантичного поля “розумова діяльність)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті досліджується варіювання фразеологічних одиниць і фразеологічні синоніми на матеріалі фразеосемантичного поля «розумова діяльність». Варіантність зумовлює виникнення двох протилежних тенденцій: уніфікації складу фразеологічних одиниць та формальних змін.
The article deals with the variation of phraseological units and phraseological synonyms on the material of the phraseosemantic field "mental activity". Variability leads to the emergence of two opposite tendencies: the unification of the composition of phraseological units and formal changes.
Опис
Ключові слова
варіювання фразеологічних одиниць, фразеологічні синоніми, фразеосемантичне поле, variation of phraseological units, phraseological synonyms, phraseosemantic field
Бібліографічний опис
Школяренко, В. І. Варіювання фразеологічних одиниць та фразеологічні синоніми (на матеріалі фразеосемантичного поля „розумова діяльність”) [Текст] / В. І. Школяренко // Записки з загальної лінгвістики. – Одеса, 2001. – Вип. 3. – С. 150–158.
Зібрання