Language and Speech Functional System under Development Pathologies (Mental Retardation)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
This paper is devoted to the problem of developmental speech disorders among mentally retarded children. The solution of the problem is impossible without the study of all aspects of language and speech development. The psycholinguistic approach was taken as the basis, which, in author’s opinion, reveals peculiarities of learning sign-speech system as fundamental. The author of the article briefly characterized the psycholinguistic aspect of language and speech functional system (LSFS) in general and levels of semiotic subsystem in particular. LSFS is the highest sign level of communication and speech skills complex that ensures the formation of language units, learning and the use of conventional set of rules as well as their application in the process of speaking.
Ця стаття присвячена проблемі мовленнєвих порушень розвитку у розумово відсталих дітей. Вирішення проблеми неможливе без вивчення всіх аспекти розвитку мови та мовлення. Психолінгвістичний підхід сприймався як основа, яка, на думку автора, виявляє особливості системи навчання мовно-мовленнєвій системі як фундаментальні. Автор статті коротко охарактеризував психолінгвістичний аспект мови та мовленнєвої функціональної системи (ФСММ) загалом та рівні семіотичної підсистеми зокрема. ФСММ - це найвищий рівень знань для спілкування та мовленнєвих навичок, що забезпечує формування мовних одиниць, вивчення та використання звичайних наборів правил їх застосування в процесі виступу.
Опис
Ключові слова
speech activity, mental retardation, language and speech functional system (LSFS), mentally retarded children (MRC), children with psychic development delay (CPDD), функціональна система мови та мовлення, мовленнєва діяльність, порушення мовлення, розумова відсталість легкого і помірного ступенів тяжкості, порушення розвитку, speech dysontogenesis
Бібліографічний опис
Boriak, O. Language and Speech Functional System under Development Pathologies (Mental Retardation) [Text] / O. Boriak // International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies. – 2015. – № 1, vol. 2. – P. 69–75.
Зібрання