Історія релігії в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
CумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Методичні рекомендації допоможуть студентам підготуватися до занять з навчальної дисципліни «Історія релігії в Україні». У виданні подаються структура навчальної дисципліни, критерії оцінювання, розподіл балів по темах, плани та методичні рекомендації до підготовки до семінарських занять і самостійної роботи, рекомендована література з курсу.
Methodical recommendations will help students prepare for classes in the discipline "History of Religion in Ukraine". The publication presents the structure of the discipline, assessment criteria, distribution of points by topic, plans and guidelines for preparation for seminars and independent work, recommended literature from the course.
Опис
Ключові слова
релігія, християнство, православ’я, іслам, іудаїзм, religion, Christianity, Orthodoxy, Islam, Judaism
Бібліографічний опис
Оліцький, В. О. Історія релігії в Україні [Текст] : методичні матеріали до вивчення дисципліни / В. О. Оліцький. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2022. – 32 с.