Промисловість Cумщини в перше повоєнне десятиріччя (1943–1953 рр.)

Анотація
This study describes the state of industry in Sumy region in the postwar years. It examines in detail the main directions of the Soviet leadership's policy in the reconstruction of the national economy and methods of restoring pre-war indicators.
Дане дослідження описує стан промисловості Сумщини в післявоєнні роки. В ньому детально розглянуті основні напрями політики радянського керівництва у сфері відбудови народного господарства та методи відновлення довоєнних показників.
Опис
Ключові слова
нацистсько-німецька війна, промисловість, відбудова, командно-адміністративні методи, важка промисловість, Nazi-German war, industry, reconstruction, command-and-control methods, heavy industry
Бібліографічний опис
Лисянська, Д. С. Промисловість Cумщини в перше повоєнне десятиріччя (1943–1953 рр.) [Текст] : магістер. робота / Д. С. Лисянська ; науковий керівник С. О. Авхутська. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 77 с.