Кореферентна номінація як поетонімна опозиція (на матеріалі роману "Перверзія" Ю. Андруховича)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття аналізує кореферентну номінацію, що становить собою мікросистему поетонімосфери. У дослідженні розглянуто поетонімну опозицію між елементом поетонімосфери та кореферентною номінацією як її мікросистемою.
The article analyses coreferential nomination, which constitutes the microsystem of poetonymosphere. The research investigates poetonym opposition between the element of poetonymosphere and coreferential nomination as its microsystem.
Опис
Ключові слова
кореферентна номінація, поетонімна опозиція, поетонімосфера, мікросистема поетонімосфери, опозитивні зв'язки, coreferential nomination, poetonym opposition, poetonymosphere, microsystem of poetonymosphere, oppositional connection
Бібліографічний опис
Гаврилюк, І. С. Кореферентна номінація як поетонімна опозиція (на матеріалі роману "Перверзія" Ю. Андруховича) [Текст] / І. С. Гаврилюк // Science and Education a New Dimension. Philology. – Budapest, 2015. – Vol. III (8), issue 39. – С. 25–30.
Зібрання