Науковий простір хореографічної освіти в Республіці Польща

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского
Анотація
У статті висвітлюється становлення наукової думки у галузі хореографічної освіти в Польщі; з’ясовуються основні проблеми, розглянуті на І Конгресі танцю та І Міжнародній конференції «Танцювальна освіта в Польщі – реалії та виклики» у Варшаві; аналізується тематика регіональних досліджень.
The author traces back the establishment of scientific thought in the sphere of choreographic education in Poland, outlines the basic problems that were discussed at the 1st Congress of Dance and 1st International Conference “Dance education in Poland – reality and challenges” in Warsaw, analyzes the topics of regional research.
Опис
Ключові слова
хореографічна освіта, choreographic education, наукова думка, scientific thought, регіональні дослідження, regional research
Бібліографічний опис
Повалій, Т. Л. Науковий простір хореографічної освіти в Республіці Польща [Текст] / Т. Л. Повалій // Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации : материалы Международной научно-практической конференции, (Алушта – Форос, 13–15 сентября 2012 г.). – Симферополь : Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, 2012. – Вып. 1. – С. 249–255.