Сучасні наукові дослідження: кількісний аналіз та інфографіка

Анотація
У тезах констатується факт про збільшення кількості наукових матеріалів у різних галузях за 2010-2013 роки. Це говорить про розбудову наукової думки в Україні.
The thesis States a fact about the increase in the number of scientific materials in various industries for 2010-2013. It tells about the development of scientific thought in Ukraine.
Опис
Ключові слова
ІКТ-компетентність, інформатизація освіти, ICT competence, Informatization of education, наукові дослідження, research, наукова діяльність, scientific activities
Бібліографічний опис
Семеніхіна, О. Сучасні наукові дослідження: кількісний аналіз та інфографіка [Текст] /О. Семеніхіна, Ю. Хворостіна, А. Юрченко // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НКП – 2013) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (5–6 грудня 2013 р., м. Суми) : у 2 т. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Лабораторія використання інформаційних технологій в освіті. – Суми : ВВП «Мрія», 2013. – Том 2. – С. 9–11.