Використання мультимедіа на уроці інформатики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-04
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
фізико-математичний факультет СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У тезах доповіді проаналізовано термін мультимедіа та його значення у навчальному процесі, використання мультимедійних технологій на уроці інформатики.
The thesis report analyzes multimedia and its importance in the learning process, the use of multimedia technologies in the computer science lesson.
Опис
Ключові слова
мультимедіа, інформатика, засоби мультимедіа, multimedia, computer science, multimedia tools
Бібліографічний опис
Карпичко, А. Використання мультимедіа на уроці інформатики [Текст] / А. Карпичко // Студентська звітна конференція : матеріали результатів наукових досліджень молодих науковців. – Суми : Вид-во фізико-математичного факультету СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 12, т. 2. – С. 53–54.