Особливості поетонімосфери роману Франца Кафки "Замок"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття розглядає проблему поетонімосфери у романі Франца Кафки «Замок». Аналізується роль поетоніма, вжитого у конкретному контексті, для здійснення інтертекстуального зв’язку, розкриття нових пластів значення тексту. Важливим аспектом є звукова форма власної назви, яка може обумовлювати психологічне сприйняття персонажа.
The article deals with the problem of poetonymosphere in the novel “The Castle” by Franz Kafka. We analyse the role of poetonyms used in particular context for creating intertextuality, developing new layers of text meaning. The important aspect is the sound form of a proper name, which can determine the psychological perception of a character.
Опис
Ключові слова
ім'я, поетонім, поетонімосфера, name, poetonym, poetonymosphere
Бібліографічний опис
Гаврилюк, І. С. Особливості поетонімосфери роману Франца Кафки "Замок" [Текст] / І. С. Гаврилюк // Восточноукраинский лингвистический сборник : сборник научных трудов / [отв. ред. Е. С. Отин]. – Київ : ИД Дмитрия Бураго, 2014. – Вип. 15. – С. 76–82.
Зібрання