Семантичний розвиток фразеологізмів що входять до складу фразеосемантичного поля „розумова діяльність”

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2000
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Статтю присвячено семантичному розвитку фразеологізмів німецької мови, що входять до складу фразеосемантичного поля “розумова діяльність”. Досліджується зміна значення, поява нового значення та багатозначності.
The article is devoted to the semantic development of German phraseologisms, which are part of the phraseosemantic field "mental activity". The article deals with the problem of semantic changes and polysemantics of phareological units.
Опис
Ключові слова
фразеосемантичне поле, фразеологічна одиниця, семантичний розвиток, phraseosemantic field, phraseological unit, semantic development
Бібліографічний опис
Школяренко, В. І. Семантичний розвиток фразеологізмів що входять до складу фразеосемантичного поля „розумова діяльність” [Текст] / В. І. Школяренко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2000. – Вип. 4–5. – С. 235–243.
Зібрання