Актуальні питання літератури і фольклору

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ ім А. С. Макаренка
Анотація
Збірник наукових праць студентів адресований студентам-філологам, учителям загальноосвітніх шкіл та всім, хто цікавиться українською літературою і фольклором.
The collection of scientific works of students is addressed to students of philology, teachers of secondary schools and all those who are interested in Ukrainian literature and folklore.
Опис
Ключові слова
фольклор, література, текст, проблема, folklore, literature, text, problem
Бібліографічний опис
Актуальні питання літератури і фольклору [Текст] : збірник наукових праць студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; за ред. Н. І. Кириленко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 64 с.