Деактуалізована образність

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглядаються шляхи та причини деактуалізації німецьких фразеологічних одиниць. Встановлено характер взаємозв'язків двох основних тенденцій розвитку: тенденції до зміни фразеологічної семантики та тенденції до її стабільності.
The ways and reasons of deaktualisation German language phraseological units are contemplated in the article. The nature of relationships of two main tendencies of development is established: the tendencies to change phraseological semantik under the extralinguistics and intralinguistics reasons and tendency to its repeatability. Also are underlined the importance of polyplane and actuality of image which based for thinking over in the development of phraseological semantik.
Опис
Ключові слова
діахронічний аспект, фразеологічна одиниця, образність, diachronic aspect, phraseological unit, imagery
Бібліографічний опис
Школяренко, В. І. Деактуалізована образність [Текст] / В. І. Школяренко // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Т. Шевченка. Філологічні науки. – Луганськ, 2003. – № 3 (59). – С. 179–183.
Зібрання