Аналіз складових компонентів рухової активності молодших школярів з дитячим церебральним паралічем

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Аксіома
Анотація
У статті визначено та представлено основні компоненти довільної рухової активності дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем, здійснено детальний аналіз їх особливості у дітей означеної нозології.
В статье определены и представлены основные компоненты произвольной двигательной активности детей младшего школьного возраста с детским церебральним параличом, проанализированы их особенности у детей данной нозологии.
In the articlr the basic components of movement activity of younger school children with cerebral palsy are represented, carried out the detailed analysis of their feature at the children of the noted nosology
Опис
Ключові слова
тривожність, діти з затримкою психічного розвитку, діти-сироти, клінічні групи ЗПР, тревожность, дети с задержкой психического развития, дети-сироты, клинические группы ЗПР, child cerebral palsy, movement activity, young school children
Бібліографічний опис
Мороз, Л. В. Аналіз складових компонентів рухової активності молодших школярів з дитячим церебральним паралічем [Текст] / Л. В. Мороз, Н. М. Скачедуб // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: соціально-педагогічна / за ред.: О. В. Гаврилова, В. І. Співака. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. XV. – С. 379–383.
Зібрання