Політична географія світу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Методичні рекомендації допоможуть студентам підготуватися до занять з навчальної дисципліни «Політична географія світу». У виданні подаються структура навчальної дисципліни, критерії оцінювання, розподіл балів по темах, плани та методичні рекомендації до підготовки до семінарських занять і самостійної роботи, рекомендована література з курсу.
Methodical recommendations will help students prepare for classes in the discipline "Political Geography of the World". The publication presents the structure of the discipline, assessment criteria, distribution of points by topic, plans and guidelines for preparation for seminars and independent work, recommended literature from the course.
Опис
Ключові слова
політична географія, глобальні проблеми, субрегіон, держава, економіка, релігія, political geography, global problems, subregion, state, economy, religion
Бібліографічний опис
Оліцький, В. О. Політична географія світу [Текст] : методичні матеріали до вивчення дисципліни / В. О. Оліцький – Суми : ФОП Цьома С. П., 2022. – 35 с.