Польові дослідження фольклору Сумщини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У збірнику зібрані результати фольклорної практики студентів факультету іноземної та слов’янської філології за 2020 рік. Адресований усім, хто цікавиться краєзнавством та українським фольклором.
The collection contains the results of folklore practice of students of the Faculty of Foreign and Slavic Philology for 2020. Addressed to all who are interested in local lore and Ukrainian folklore.
Опис
Ключові слова
фольклор, Сумщина, краєзнавство, дослідження, folklore, Sumy region, local literature, research
Бібліографічний опис
Польові дослідження фольклору Сумщини [Текст] : матеріали конференції з фольклорної практики–2020 студентів 221 групи факультету іноземної та слов’янської філології / [упор. Н. І. Кириленко]. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 156 с.