Зміни основних фізичних властивостей ґрунтів у зоні повітряного забруднення ВАТ «Сумихімпром»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Проведені аналізи ґрунтів свідчать про те, що в ґрунтах ділянок, що знаходяться в зоні впливу повітряних викидів ВАТ «Сумихімпром», відбулися глибокі зміни їх фізичних властивостей. Хоча за останні двадцять років кількість аеротехногенних викидів зменшилася, практично не спостерігається поліпшення властивостей ґрунтів що знаходяться в зоні повітряного забруднення і можна говорити тільки про деяку стабілізацію процесів, які в них проходять.
The investigation of soil indicates that there are great changes of soil physical qualities in the area of air pollution by “Sumyhimprom”. Although the amount of airo-anthropogenic emission has reduced for the last twenty years there is no considerable improvement of soil qualities of air polluted areas. We can say only about some stabilization of the processes which occur there.
Опис
Ключові слова
ґрунт, механічний склад, структура, полютанти, soil, texture of soil, structure, air pollution
Бібліографічний опис
Вакал, А. П. Зміни основних фізичних властивостей ґрунтів у зоні повітряного забруднення ВАТ «Сумихімпром» [Текст] / А. П. Вакал, М. М. Порошина // Природничі науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: Є. О. Лебідь, Л. М. Басанець, А. П. Вакал [та ін.].– Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – С. 3–7.