Електровідновлення цирконію та алюмінію із флуоридних розплавів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Встановлено оптимальні умови електрохімічного відновлення цирконію та алюмінію із флуоридного розплаву на основі NaF−ZrF4−AlF3 на різних індикаторних електродах. Досліджено параметри та механізм процесу електровідновлення металів методом вольтамперометрії.
The optimal conditions for the electrochemical reduction of zirconium and aluminum powder fluoride melt based on NaF-ZrF4-AlF3 on different indicator electrodes.. The parameters of the process and mechanism of electrochemical reduction of metals by voltammetry.
Опис
Ключові слова
електроліз, сольовий розплав, цирконійвольтамперометрія, алюміній, electrolysis, molten salt, zirconium, aluminum, voltammetry
Бібліографічний опис
Зябленко, Д. О. Електровідновлення цирконію та алюмінію із флуоридних розплавів [Текст] / Д. О. Зябленко, З. М. Проценко // Природничі науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 10. – С. 143–147.