Соціально-економічний розвиток Шалигинського району у 1943–1952

Анотація
Дане дослідження розкриває тему соціального та економічного розвитку Шалигинського району Сумської області в період після звільнення від нациських загарбників до основного етапу закінчення відбудови народного господарства, а також розкривається сталінський тиск на село
This study reveals the topic of social and economic development of Shalyhynsky district of Sumy region in the period after liberation from Nazi invaders to the main stage of completion of the reconstruction of the national economy, and also reveals Stalin's pressure on the countryside.
Опис
Ключові слова
Шалигинський район, відбудова, колгоспи, штучний голод 1946/47, Shalyginsky region, reconstruction, collective farms, artificial starvation
Бібліографічний опис
Нємцев, І. В. Соціально-економічний розвиток Шалигинського району у 1943–1952 [Текст] : магістер. робота / І. В. Нємцев ; науковий керівник В. С. Бугрій. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 105 с.