Біоетичні аспекти використання генних технологій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Проблеми, висвітлені у статті, мають безпосереднє відношення до життя сучасного суспільства. Їх зміст заповнюється роллю біоетики як науки, що постійно змінюється і різко посилюється. Біоетика спрямована шукати відповіді на етичні питання, які стосуються медицини, біології та пов’язаних з ними технологій. Процес гуманізації сучасної науки не може бути здійснений без розвитку біоетичних принципів.
The problems highlighted in the article are directly related to the life of modern society. Their content constantly and dramatically stipulates the role of bioethics as a science. Bioethics aims to search for answers on ethical issues that are related to medicine, biology and technologies connected with them. The process of humanization of modern science can not be realizable without the development of bioethical principles.
Опис
Ключові слова
біоетика, небезпечні знання, клітинні технології, молекулярні технології, генетична інженерія, здоров’я людини, генні технології, bioethics, dangerous knowledge, cell technologies, molecular technologies, genetic engineering, human health, gene technologies
Бібліографічний опис
Василега, П. А. Біоетичні аспекти використання генних технологій [Текст] / П. А. Василега // Природничі науки = Prirodničì nauki : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 15. – С. 88–92.