Взаємодія флуоридів Ніколу та Цирконію

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Методом високотемпературного синтезу отримали Нікол (II) гексафлуорцирко-нат NіZrF6 в результаті взаємодії гексаміннікол (II) тетрафлуороборату [Ni(NH3)6](BF4)2 і Цирконій (IV) флуориду ZrF4. Утворення сполуки NіZrF6 підтверджено методом рентгенофазового аналізу.
The compound NiZrF6 was made by the method of hightemperature synthesis as a result of interaction [Ni(NH3)6](BF4)2 and ZrF4. The formation of NiZrF6 was proved by X-ray diffraction.
Опис
Ключові слова
Нікол (II) гексафлуорцирконат, гексаміннікол (II) тетрафлуороборат, хімічний синтез, NiZrF6, [Ni(NH3)6](BF4)2, method of hightemperature synthesis
Бібліографічний опис
Петренко, Р. С. Взаємодія флуоридів Ніколу та Цирконію [Текст] / Р. С. Петренко, Я. В. Калюжна // Природничі науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: Є. О. Лебідь, Л. М. Басанець, А. П. Вакал [та ін.].– Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2010. – С. 77–80.