Осібність підряного способу французької мови в загальноєвропейському лінґвальному контексті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А.С. Макаренка
Анотація
The article provides a general description of the subjunctive mood of the French language in terms of functional grammar based on a comparative approach; we proposed to supplement the Ukrainian grammatical terminology with the terms “сполучний спосіб” and “підрядний спосіб”; we determined the modal meaning peculiarities of this mood in the grammatical systems of some other Indo-European languages in comparison with the French language. We have compiled a comparative table, based on the analysis of reference sources and examples from literary works, which absorbs the main values of the subjunctive mood of some modern languages in subordinate clauses. У статті надано загальну характеристику кон’юнктива французької мови з боку функціональної граматики на ґрунті порівняльного підходу; запропоновано доповнити українську граматичну термінологію поняттями «підрядний спосіб» і «сполучний спосіб»; визначено особливості модального значення цього способу дієслова в граматичних системах деяких інших індоєвропейських мов у зіставленні їх із французькою мовою. На основі аналізу джерел довідникового характеру та прикладів із літературних творів укладено порівняльну таблицю, що ввібрала в себе головні значення кон’юнктива деяких сучасних мов у підрядних реченнях.
Опис
Ключові слова
кон’юнктив, підрядний спосіб, сполучний спосіб, оптатив, модальність, імператив, модальне значення, підрядне речення, синтаксис, subjunctive mood, conjunctive mood, optative mood, imperative mood, modal meaning, modality, subordinate clause, syntax
Бібліографічний опис
Баранцев, Я. А. Осібність підрядного способу французької мови в загальноєвропейському лінґвальному контексті [Текст] / Я. А. Баранцев // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів і магістрантів. ‒ Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. ‒ С. 3–18.
Зібрання