Фізико-математична освіта

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У журналі представлені публікації статей науковців, які займаються проблемами освіти, теорії і методики навчання (фізика, математика, інформатика, технології), теорії і практики професійної освіти, використання цифрових технології в освіті.
The journal presents articles by scientists dealing with education, theory and methods of teaching (physics, mathematics, computer science, technology), theory and practice of vocational education, the use of digital technology in education.
Опис
Ключові слова
фізика, математика, інформатика, професійна освіта, цифрові технології, освіта, Physics, Mathematics, computer science, vocational education, digital technology, education
Бібліографічний опис
Фізико-математична освіта [Текст] : науковий журнал. Вип. 5 (38) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2023. – 64 с.