Творчість П. І. Чайковського в контексті музичної культури України: традиції та сучасність

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014-05
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ ВПП «Фабрика друку»
Анотація
Збірник містить матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Творчість П.І.Чайковського в контексті музичної культури України: традиції та сучасність», організованої кафедрою музично-інструментального виконавства СумДПУ імені А.С.Макаренка з нагоди 150-річчя першого візиту П.І.Чайковського в Україну (Суми - Тростянець, 2014). Розглядаються напрями та шляхи осягнення творчої спадщини П.І.Чайковського; тенденції розвитку музичної культури України в контексті міжкультурних комунікацій; традиції та інновації у вітчизняній композиторській, виконавській і музично-педагогічній діяльності; дидактико-виховний потенціал музики П.І.Чайковського та теоретико-методичні основи виконавської інтерпретації його творів.
Сборник содержит материалы Всеукраинской научной конференции "Творчество П.И.Чайковского в контексте музыкальной культуры Украины: традиции и современность", организованной кафедрой музыкально-инструментального исполнительства СумГПУ имени А.С.Макаренко в связи со 150-й годовщиной первого визита П.И.Чайковского в Украину. Рассматриваются пути освоения творческого наследия композитора; тенденции развития музыкальной культуры Украины в контексте межкультурных коммуникаций; традиции и инновации в отечественной композиторской, исполнительской и музыкально-педагогической деятельности; дидактико-воспитательный потенциал музыки П.И.Чайковского и теоретико-методические основания исполнительской интерпретации его произведений.
The collection contains the materials of the Ukrainian scientific conference «The Art of P.Chaikovsky in the context of musical culture of Ukraine – traditions and nowadays». The collection considers the art heritage of P.Chaikovsky, the trends of musical culture development in Ukraine in the context of cross-cultural communications. It also highlights the traditions and innovations in the national composing, performing, musical and pedagogical practice. The collection considers didactic and educational potential of music of P.Chaikovsky as long as methodic performance interpretation of his oeuvres.
Опис
Ключові слова
творчість Чайковського, виконавська інтерпретація, музична педагогіка, міжкультурні комунікації, traditions, cross-cultural communication, традиції, musical pedagogics, art of P. Chaikovsky, performance interpretation
Бібліографічний опис
Творчість П. І. Чайковського в контексті музичної культури України: традиції та сучасність [Текст] : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (15–16 травня 2014 р., Суми–Тростянець) ; [гол. ред. Тарапата-Більченко Л. Г.]. – Суми : ТОВ ВПП «Фабрика друку», 2014. – 146 с.