Рецензія на книгу: основи. 10 ключів до реальності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Автор, лауреат Нобелівської премії д-р Ф. Вільчек, розглядає основи сучасної фізики, які забезпечують суттєву структуру функціонування Всесвіту, а також пропонує, як людство вписується в цю структуру. Прочитавши науково-популярну книгу «Основи: десять ключів до реальності», ми переконалися, що фізика як наука здатна навчити не тільки думати, а й дивуватися. А здатність дивуватися відкриває наш розум для нових можливостей і пробуджує творчість.
The author, the Nobel laureate Dr. F. Wilczek, considers the fundamentals of modern physics, which provide an essential structure for how the universe works, and also suggests how humanity fits into the frame. After reading the popular science book «Fundamentals: Ten Keys to Reality», we were convinced that physics as a science is able to teach not only to think, but also to wonder. And the ability to wonder opens our minds to new possibilities and awakens creativity.
Опис
Ключові слова
гуманітарна фізика, природа, фізична картина світу, фізичні закони, пізнання, humanitarian physics, nature, physical picture of the world, physical laws, cognition
Бібліографічний опис
Дєордіца Т. Рецензія на книгу: основи. 10 ключів до реальності [Текст] / Т. Дєордіца, В. Толмачов // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2023. – Вип. 5 (38). – С. 60–62. – DOI: 10.31110/2413-1571-2023-038-5-009