До вивчення Вогнівок (Lepidoptera, Pyralidae) західних областей України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Представлено нарис з історії дослідження вогнівок на територіях західних областей України. Приведено результати зборів на території філії заповідника Медобори «Кременецькі гори».
The essays on the history of research of pyralid moth populations in the Western Ukraine are submitted. The results of pyralid moth collection in the reserve Medobory "Kremenets mountains" are discussed.
Опис
Ключові слова
вогнівки, Pyralidae, фауна, Західна Україна, pyralid moth, fauna, Western Ukraine
Бібліографічний опис
Говорун, О. В. До вивчення Вогнівок (Lepidoptera, Pyralidae) західних областей України [Текст] / О. В. Говорун, Л. О. Фірман // Природничі науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко, О. В. Говорун [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 10. – С. 17–21.