Aspects of Modern Ukrainian Musicological Thought

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
LAP LAMBERT Academic Publishing
Анотація
The monograph presents a wide range of questions on history, theory, composer's creativity, performance and education in musical art. In the focus of research attention are the problems of art history regarding the understanding and interpretation of works, the historical development of European performing schools and pedagogical practice, the functioning and stylistic characteristics of modern musical culture and art. Various aspects of musical creativity, education and performance are considered from the standpoint of an interdisciplinary approach, their philosophical generalization and cultural understanding, which reveals more and significantly enriches the studied topic. It is intended for scientists, practicing musicians, teachers and students of art educational institutions, and a wide readership.
У монографії представлено широке коло питань з історії, теорії, композиторської творчості, виконавства та освіти в музичному мистецтві. У фокусі дослідницької уваги постають мистецтвознавчі проблеми щодо розуміння та інтерпретації творів, історичного розвитку європейських виконавських шкіл та педагогічної практики, функціонування та стильових характеристик сучасної музичної культури і мистецтва. Різні аспекти музичної творчості, освіти і виконавства розглядаються з позицій міждисциплінарного підходу, їх філософського узагальнення та культурологічного осягнення, що ширше розкриває і значно збагачує досліджувану тематику. Призначається для науковців, музикантів-практиків, викладачів та студентів мистецьких закладів освіти, широкого читацького загалу.
Опис
Ключові слова
modern Ukrainian musicology, historical and theoretical aspects of music science, stylistic tendencies of art, composer's creativity, music education, performance schools, musical interpretation, сучасне українське музикознавство, історико-теоретичні аспекти музичної науки, стильові тенденції мистецтва, композиторська творчість, музична освіта, виконавські школи, музична інтерпретація
Бібліографічний опис
Zavialova О. Aspects of Modern Ukrainian Musicological Thought [Теxt] : monograph / О. Zavialova ; compiled by O. Mykhailychenko. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2024. – 219 p.