До вивчення вогнівок (Lepidoptera, Pyralidae) заповідника «Михайлівська цілина» (Сумська область)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті представлені результати дослідження видового складу метеликів родини Вогнівки (Lepidoptera, Pyralidae), зареєстрованих у сучасних межах заповідника «Михайлівська цілина» у 2018 р. На території заповідника виявлено 65 видів вогнівок, з яких 17 вказуються для цього локалітету вперше.
The paper presents the results of research of Pyralid moths in Nature Reserve «Mykhaylivs’ka tsilyna» in 2018. There were found 65 species of Pyralid moths, 17 of which were indicated for this locality for the first time.
Опис
Ключові слова
вогнівки, Lepidoptera, Pyralidae, заповідник «Михайлівська цілина», фауна, pyralidae moth, Lepidoptera, Pyralidae, Nature Reserve «Mykhaylivs’ka tsilyna», fauna
Бібліографічний опис
Говорун, О. В. До вивчення вогнівок (Lepidoptera, Pyralidae) заповідника «Михайлівська цілина» (Сумська область) [Текст] / О. В. Говорун // Природничі науки = Prirodničì nauki : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 15. – С. 6–10.