Педагогічна техніка організації дослідницьких робіт учнів з вивчення фізики природних явищ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Фізико-математичний факультет СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Сучасні освітні технології та інновації вирішують найсуттєвішу проблему освіти – як навчити вчитися. Стаття знаходиться у безпосередньому зв’язку з цією проблемою та носить актуальний практичний характер. Стаття присвячена позашкільним методам та педагогічним технікам організації самостійних дослідницьких робіт учнів з фізики. Це обумовлено багаторічним практичним досвідом діяльності громадського ліцею «Сузір’я», що продемонстрував ефективність та перспективність найбільш сталих методів та педагогічних технік.
Modern educational technologies and innovation most significant to solve the problem of education as learning to learn. The article is in direct connection with this problem is relevant and practical. The article is devoted to out-of-school methods and pedagogical techniques of the organization of independent research work of students in physics. This is due to many years of practical experience in public activities of the Lyceum "Constellation", which demonstrated the effectiveness and promise of the most sustainable methods and pedagogical techniques.
Опис
Ключові слова
педагогічна техніка, pedagogical technique, дослідницька діяльність, research activities, громадський ліцей «Сузір’я», позашкільні методи, out-of-school methods, вивчення фізики, study of physics
Бібліографічний опис
Юрченко, А. О. Педагогічна техніка організації дослідницьких робіт учнів з вивчення фізики природних явищ [Текст] / А. О. Юрченко // Збірник наукових статей студентів фізико-математичного факультету. – Суми : ФМФ, 2012. – Вип. 6. – С. 226–230.