Відображення природних явищ у значенні фразеологічних одиниць середньоверхньонімецького періоду

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті відзначається особлива роль позначень природних явищ у процесі формування фразеологічного складу німецької мови протягом XI-XIV століть; визначаються універсальні компоненти, загальні для становлення фразеологізмів різних етапів розвитку, і специфічні, які залежать від рис німецької мови й особливих умов її історичного існування.
The article is closely connected with the definition of peculiarities of natural factors of Middle High German as one of the most important extralingual fragment of reality. The usage of this approach can give a complete picture of national-cultural peculiarities of phraseological system of German of XI-XIV centuries. Natural factors relevant for formation of phraseological world representation of Middle High German period have been determined.
Опис
Ключові слова
компоненти-зооніми, фразеологічна одиниця, середньоверхньонімецький період, component-zoonism, phraseological unit, Middle High German period
Бібліографічний опис
Школяренко, В. І. Відображення природних явищ у значенні фразеологічних одиниць середньоверхньонімецького періоду [Текст] / В. І. Школяренко // Типологія мовних явищ у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – Вип. 22. – С. 187–194.
Зібрання