Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Історія України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Історія України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)» розроблені на основі робочої програми та у відповідності до організації навчального процесу за кредитно-трансферною системою та відповідно до вимог Болонського процесу. Розраховані на студентів IVкурсу, що навчаються за (спеціальності - 014 Середня освіта (Історія), 032 "Історія та археологія")
Methodical Recommendations for Seminars on the Subject "History of Ukraine (Second Half of XX - Early XXI Century)" Developed on the basis of the work program and in accordance with the organization of the educational process on the credit transfer system and in accordance with the Bologna process. Designed for fourth-year students studying in (specialties - 014 Secondary Education (History), 032 "History and Archeology")
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, історія України, семінарські заняття, критерії оцінювання, methodical recommendations, history of Ukraine, seminars, evaluation criteria
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Історія України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст. [Текст] : для студентів (спеціальності – 014 Середня освіта (Історія), 032 Історія та археологія) / укладач В. В. Турков. – Суми, 2021. – 26 с.