Історія дослідження рідкісних видів судинних рослин широколистяних лісів Сумського геоботанічного округу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Наведені дані про історію досліджень рідкісних видів судинних рослин широколистя- них лісів Сумського геоботанічного округу за період з кінця ХІХ ст. до початку ХХ ст.
The data on the history of rare vascular plant species of deciduous forests research in the Sumy geobotanical district for the period from the end of the 19th to the beginning of the 20th century are given.
Опис
Ключові слова
дослідження, вид, судинні рослини, широколистяний ліс, research, species, vascular plant, deciduous forest
Бібліографічний опис
Карпенко, К. К. Історія дослідження рідкісних видів судинних рослин широколистяних лісів Сумського геоботанічного округу [Текст] / К. К. Карпенко, А. П. Вакал // Природничі науки = Prirodničì nauki : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 15. – С. 10–22.