Flash-додатки як перспективний напрям інформатизації навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У тезах зазначено про уміння створювати та використовувати інтерактивні програмні додатки.
The thesis refers to the ability to create and use interactive software application.
Опис
Ключові слова
електронний навчальний ресурс, інтерактивний додаток, ІКТ-компетентність, підготовка вчителя, e-learning resource, interactive application, ICT competence, teacher training
Бібліографічний опис
Юрченко, А. О. Flash-додатки як перспективний напрям інформатизації навчання [Текст] / А. О. Юрченко // Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності : науково-практична конференція, (11–12 листопада, 2015 р.) : тези доповідей / Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет. – Київ : НАУ, 2015. – С. 114.