Деактуалізація фразеологічних одиниць німецької мови, що входять до складу фразеосемантичного поля «розумова діяльність»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті розглядаються причини і шляхи деактуалізації фразеологічних одиниць німецької мови, що входять до складу фразеосемантичного поля “розумова діяльність”, встановлюється характер взаємовідношень двох основних тенденцій розвитку: тенденції до змін фразеологічного складу під впливом екстра- та інтралінгвістичних факторів і тенденції до його стабільності.
The article deals with the problem of deactualization of German phraseological units from phrase-semantic field “mental activity”. The nature of relationships of two main tendencies of development is established: the tendencies to change phraseological structure under the extralinguistics and intralinguistics reasons and tendency to its repeatability.
Опис
Ключові слова
фразеосемантичне поле, деактуалізація, фразеологічна одиниця, phraseo-semantic field, deactualization, phraseological unit
Бібліографічний опис
Школяренко, В. І. Деактуалізація фразеологічних одиниць німецької мови, що входять до складу фразеосемантичного поля „розумова діяльність” [Текст] / В. І. Школяренко // Філологічні науки. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2003. – С. 147–154.
Зібрання