Новітні впливи французької мови на лексичний склад англійської: сфери запозичень

Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У дослідженні проаналізовано тематичні сфери запозичень з французької мови в англійській. З'ясовано контексти найчастішого вживання таких запозичень, зокрема і французьких ксенізмів в англійській мові.
The study analyzes the thematic areas of borrowing from French into English. The contexts of the most frequent use of such borrowings, including French xenisms in English, are clarified.
Опис
Ключові слова
запозичення, французька мова, англійська мова, лексика, borrowing, French language, English language, lexis
Бібліографічний опис
Сахно, І. Новітні впливи французької мови на лексичний склад англійської: сфери запозичень [Текст] / І. Сахно // Макаренківські читання: філологічні та методичні студії : матеріали І Всеукраїнської наукової інтернет конференції, (28‒29 квітня, 2021 р., м. Суми). ‒ Суми, 2021. ‒ С. 63‒66.