Наукові пошуки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Збірник містить наукові праці молодих учених, у яких подано теоретичні та практичні результати наукових розвідок студентів, магістрантів аспірантів та викладачів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.
Опис
Ключові слова
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Sumy State PedagogicalUniversity named after A. S. Makarenko, наукові дослідження студентів, scientific research students, результати наукових досліджень, results of scientific research, молоді вчені, young scientists, публікації молодих вчених, publications of young scientists
Бібліографічний опис
Наукові пошуки [Текст] : збірник наукових праць молодих учених. Вип. 15 / М-во освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, Н. Г. Осьмук та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – 183 с.