Розвиток промисловості на Слобожанщині (друга половина XIX століття)

Анотація
В даній роботі розглянуто історіографію та джерельну базу дослідження, описано розвиток машинобудівної галузі регіону, проаналізовано розвиток металургії, досліджено розвиток легкої промисловості, вивчено розвиток харчової промисловості Слобожанщини у досліджуваний період.
This paper considers the historiography and source base of the study, describes the development of the machine-building industry of the region, analyzes the development of metallurgy, studies the development of light industry, studied the development of food industry Slobozhanshchina in the study period.
Опис
Ключові слова
промисловий переворот, машинобудування, металургія, легка промисловість, харчова промисловість, Слобожанщина, industrial revolution, mechanical engineering, metallurgy, light industry, food industry, Slobozhanshchyna
Бібліографічний опис
Глазько, В. О. Розвиток промисловості на Слобожанщині (друга половина XIX століття) [Текст] : магістер. робота / В. О. Глазько ; науковий керівник С. О. Авхутська. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 75 с.