Огляд програмного забезпечення для створення інтелект-карт

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014-12
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті описуються результати порівняння різних програмних засобів, за допомогою яких можна створювати інтелект-карти. Рекомендується середовище XMind
This article describes the results of a comparison of different software with which you can create mind maps. Is recommended XMind software.
Опис
Ключові слова
Інтелект-карти, діаграма зв’язків, Mind Maps, Free mind, The brain, Xebece, CmapTools, Mindjet MindManager Pro, Microsoft Visio, Aibase, 3D Topicscape, AXON Idea Processor, Xmind, links diagrams
Бібліографічний опис
Безуглий, Д. С. Огляд програмного забезпечення для створення інтелект-карт [Текст] / Д. С. Безуглий // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2014) : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Суми, грудень 2014 р.) – Суми, 2014 – Том. 1. – С. 126–127.