Шляхи оптимізації процесу підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до хормейстерської роботи з дітьми

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
У статті актуалізовано проблему вдосконалення теорії та методів навчання майбутніх педагогів-хормейстерів. Охарактеризовано зміст основних напрямів роботи й підходів щодо організації процесу вивчення й освоєння ними шкільного пісенного репертуару. Викладено зміст стандарту знань і вмінь (у галузі музично-співочої діяльності), якими повинні оволодіти учні до закінчення початкової школи; критерії добору вокально-хорового репертуару для роботи з дітьми та оцінювання творчих проявів студентів. Значну увагу приділено розкриттю змісту діяльності майбутнього вчителя-хормейстера щодо використання у вокально-хоровій роботі прийомів театралізації музичних творів.
The article states the fact of the contradiction of musical education, characteristic of the modern stage of the society development, which consists in increasing the interest of the younger generation in music in general and almost complete absence of interset in singing. Development of musical culture and creativity among school students has been still the fundamental goal of music education. Success in solving the problems of musical and singing education of the younger generation is mainly conditioned by the quality of training future music teachers, their degree of mastery of both traditional and non-standard methods of working on a song. The aim of the article is to describe the content and ways of optimizing students’ training for choirmaster work with school students in the framework of teaching conducting (section – mastering the school song repertoire) and in the process of pedagogical practice at school. The author outlines the content of the standard of knowledge and skills (in the field of music and singing) which must be mastered by students by the end of primary school; and the criteria of selecting a vocal and choral repertoire for working with children; enumerates classical composers and contemporary authors of compositions for children; proves the importance of the artistic value of the folk song and its role in teaching school students. Modern approaches to organizing and conducting vocal and choral work with school students are presented. The content of the methods that activate the process of working on a song and the ways of its mastery by the students are described in detail. Considerable attention is paid to the disclosure of the content of the future teacher’s and choirmaster’s activity on the use of staging and theatralization of musical works in vocal and choral work. Further scientific research should be conducted in regards to the questions about the means of technological and methodological support for implementing practice-oriented, integrated and acmeological approaches in the educational process of the professional training of students – future choirmaster teachers.
Опис
Ключові слова
підготовка студентів до хормейстерської роботи з дітьми, музично-співоча освіта школярів, сучасні підходи щодо організації вокально-хорової роботи з учнями, методи та прийоми її оптимізації, training students for choirmaster work with children, musical and singing education of school students, modern approaches to organizing vocal and choral work with students, methods and techniques of its optimization
Бібліографічний опис
Іригіна, С. О. Шляхи оптимізації процесу підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до хормейстерської роботи з дітьми [Текст] / С. О. Іригіна // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : наукове видання / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, А. Валюга, Н. П. Гуральник та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – Вип. 1–2 (13–14). – С. 168–177. – doi: 10.24139/978-617-7487-53-0/2019-01-02/168-177.