Репресії в середніх і вищих навчальних закладах Сумщини в 1930х – на початку 1950-х рр.

Анотація
Дане наукове дослідження розкриває особливості політичних репресії в середніх і вищих навчальних закладах Сумщини в 1930-х – на початку 1950-х рр. Дослідження ґрунтується на вивченні великої маси архівних документів, в першу чергу архівно-кримінальних справ репресованих учнів, студентів і педагогів.
This research reveals the features of political repression in secondary and higher educational institutions of Sumy region in the 1930s - early 1950s. The study is based on the study of a large number of archival documents, primarily archival and criminal cases of repressed students and teachers.
Опис
Ключові слова
Сумщина, великий терор, школи, інститути, інтелігенція, репресії, Sumy region, repressions, great terror, schools, institutes, intelligentsia
Бібліографічний опис
Семешин, Е. В. Репресії в середніх і вищих навчальних закладах Сумщини в 1930х – на початку 1950-х рр. [Текст] : магістер. робота / Е. В. Семешин ; науковий керівник С. О. Авхутська. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 143 с.