До вивчення вогнівок (Lepidoptera, Pyralidae) територій НПП «Гетьманський»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Анотація
У статті представлені результати дослідження видового складу метеликів родини Вогнівки (Lepidoptera, Pyralidae), зареєстрованих у заплаві р. Ворскла території НПП «Гетьманський» неподалік с. Куземин.
The paper presents the results of research of pyralidae moth in National Nature Park «Getmanskyj».
Опис
Ключові слова
вогнівки, НПП «Гетьманський», фауна, pyralidae moth, NNP «Getmanskyj», fauna
Бібліографічний опис
Говорун, О. В. До вивчення вогнівок (Lepidoptera, Pyralidae) територій НПП "Гетьманський" [Текст] / О. В. Говорун, Л. О. Фірман // Природничі науки = Prirodničì nauki : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: В. І. Шейко, А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – Вип. 13. – С. 17–18.