Логофест – 2020

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-01-29
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома
Анотація
До збірника увійшли матеріали логопепдичного фестивалю "Логофест - 2020". Матеріали збірника будуть корисними для педагогів, логопедів, дослідників, науковців, викладачів, студентів.
The collection includes materials of the speech therapy festival "Logofest - 2020". The materials of the collection will be useful for teachers, speech therapists, researchers, scientists, teachers, students.
Опис
Ключові слова
порушення мовлення, кінезіологія, корекційно-логопедична робота, звуковимова, зображувальна діяльність, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, діагностика, імаготерапія, speech disorders, kinesiology, correctional and speech therapy work, sound pronunciation, pictorial activity, phonetic and phonemic speech underdevelopment, diagnostics, imagotherapy
Бібліографічний опис
Логофест – 2020 [Текст] : матеріали логопедичного фестивалю, (29 січня 2020 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури, Кафедра логопедії ; [ред. кол.: Ю. О. Лянной. В. І. Шейко та ін] . – Суми : ФОП Цьома С. П., 2020. – 92 с.