Іздці апантелеси (Hymenoptera, Apanteles) плодових садів с. Сніжки Буринського району

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Анотація
В статті представлені результати дослідження видового складу їздців-браконід роду Apanteles в плодових садах с. Сніжки Буринського району Сумської області.
The paper presents the results of research of braconid wasps species composition in v. Snizhki (Burynsky district, Sumy region).
Опис
Ключові слова
їздці-браконіди, Apanteles, Буринський район, braconid wasps, Burynsky district
Бібліографічний опис
Говорун, О. В. Їздці апантелеси (Hymenoptera, Apanteles) плодових садів с. Сніжки Буринського району [Текст] / О. В. Говорун, В. Г. Корчагіна // Природничі науки = Prirodničì nauki : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: В. І. Шейко, А. П. Вакал, Ю. І. Литвиненко [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – Вип. 13. – С. 12–16.