Создание интерактивных презентаций в Power Point

Ескіз
Дата
2012-12
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Рассмотрены возможности приложения Power Point для создания интерактивных презентаций, представлены простые и эффективные средства для подготовки качественных учебных материалов.
The possibilities of the Power Point application for creation of interactive presentations are considered, simple and effective tools for the preparation of quality teaching materials are presented.
Розглянуто можливості застосування Power Point для створення інтерактивних презентацій, представлені прості та ефективні засоби для підготовки якісних навчальних матеріалів.
Опис
Ключові слова
интерактивность, interactivity, презентация, presentation, Power Point
Бібліографічний опис
Шамшина, Н. В. Создание интерактивных презентаций в Power Point [Текст] / Н. В. Шамшина // Матеріали ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця» (НПК-2012), м. Суми, 5-6 грудня 2012 р. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – С. 283–284.