On Computer Support of the Course “Fundamentals of Microelectronics” by Specialized Software: the Results of the Pedagogical Experiment

Анотація
The awareness of the ideas about the work of modern computers is important for the future IT-specialists’ preparation. Processes occurring in the middle of the computing system are based on the work of the physical devices, the modeling of which is advisable to carry out in simulation software. The authors consider the problem of choosing simulation software of physical processes. The experience of teaching a microelectronics course allowed to choose two simulation software: Proteus and Multisim. The pedagogical experiment on the choice of the optimal simulation software to support the course of microelectronics, which is studied by future ITspecialists and computer science teachers, was conducted based on Makarenko Sumy State Pedagogical University (Ukraine). The comparative analysis of the individual characteristics of the simulation software prefers Proteus. However, the results of the pedagogical experiment confirm the feasibility of attracting Multisim.
Усвідомлення ідей про будову сучасних комп’ютерів є важливим для підготовки майбутніх ІТ-спеціалістів. Процеси, що відбуваються в середини обчислювальної системи базуються на роботі фізичних пристроїв, моделювання яких є доцільно проводити в програмному забезпеченні для моделювання. Автори розглядають проблему вибору програмного забезпечення для моделювання фізичних процесів. Досвід викладання курсу мікроелектроніки дозволило вибрати два програмних забезпечення для моделювання: Proteus та Multisim. Педагогічний експеримент з вибору оптимального програмного забезпечення для моделювання для підтримки курсу мікроелектроніка, який вивчають майбутні спеціалісти з інформаційних технологій та вчителі інформатики, був проведений на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Україна). Порівняльний аналіз індивідуальних особливостей програмного забезпечення для моделювання дає підстави надати перевагу Proteus. Однак, результати педагогічного експерименту підтверджують доцільність залучення Multisim.
Опис
Ключові слова
future IT-specialists’ preparation, Multisim, computer modelling, simulation software, Proteus, підготовка майбутніх ІТ спеціалістів, комп'ютерне модулювання, програми симуляції
Бібліографічний опис
On Computer Support of the Course “Fundamentals of Microelectronics” by Specialized Software: the Results of the Pedagogical Experiment [Text] / O. Semenikhina, M. Drushliak, S. Lynnyk, I. Kharchenko, H. Kyryliuk, O. Honcharenko // TEM Journal. – 2020. – Volume 9, Issue 1. – Pages 309–316. – DOI: 10.18421/TEM91‐43.
Зібрання