Академічна лекція як професійний комунікативний феномен

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті на прикладі лекцій відомих учених минулого і сьогодення розглянуто ознаки, властивості, принципи укладання тексту академічної лекції. Приділено увагу деяким мовним засобам текстової організації. Доведено необхідність вивчення режисури і засобів мовленнєвої індивідуальності професійного комунікативного жанру.
The properties, principles of making academic lectures text are presented on the example of lectures texts of famous scientists of past and present days in the article. Attention is paid to some linguistic means of textual organization. It is proved the necessity of studying the direction of speech and individual professional communicative genre.
Опис
Ключові слова
академічна лекція, науково-навчальний текст, режисура тексту, мовні засоби, мовленнєва індивідуальність, academic lecture, scientific and educational text, text direction, language tools, speech individuality
Бібліографічний опис
Семеног, О. Академічна лекція як професійний комунікативний феномен [Текст] / О. Семеног // Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. пр. / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Київ, Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. – Вип. 2. – С. 113–121.
Зібрання