Apprendre et enseigner avec TV5

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Статтю присвячено можливостям вивчення французької мови з використанням онлайн сервісів французького телебачення. У дослідженні йдеться про те, як можна використовувати автентичні документи для розвитку навичок аудіювання та стимулювання говоріння. Ми стверджуємо, що використання автентичних документів допомагає розвивати фонетичні, лексичні та граматичні вміння.
The article is devoted to the possibilities of French learning using the materials of French television online. It is discussed how authentic documents are used to develop listening skills and to stimulate speaking. We affirm that the use of authentic documents helps to develop phonetic, lexical and grammatical skills.
Опис
Ключові слова
apprentissage, enseignement, compréhension orale, document autentique, навчання, викладання, аудіювання, автентичний документ
Бібліографічний опис
Boriak, N. Apprendre et enseigner avec TV5 [Text] / N. Boriak // Подолання мовних та комунікативних бар’єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Ковтун, С. М. Ягодзінського. – Київ, 2018. – С. 41–45.
Зібрання