Методи спектрального аналізу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Фізико-математичний факультет СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У тезах представлені основні поняття, що стосуються методів спектрального аналізу речовин. Розглянуто основні процеси, які лежать в основі спектральних методів дослідження. Наведена класифікація методів.
The thesis presents basic concepts concerning methods of spectral analysis of substances. It considers the basic processes that lie at the basis of spectral methods. Classification of methods.
Опис
Ключові слова
спектр, methods of spectral analysis, методи спектрального аналізу, range, спектральний аналіз, spectral analysis, випромінювання, radiation
Бібліографічний опис
Юрченко, А. О. Методи спектрального аналізу [Текст] / А. О. Юрченко // Збірник наукових статей студентів фізико-математичного факультету. – Суми : ФМФ, 2013. – Випуск 7. – С. 387–388.